Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików „Cookies”, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę Adam Wójtowicz Nowe Multimedia z siedzibą w Poznaniu 61-065, ul. Sępia 20.


I. Definicje

„Administrator” – oznacza firmę Adam Wójtowicz Nowe Multimedia z siedzibą w Poznaniu 61-065, ul. Sępia 20, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców – NIP 7781444823, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
„Serwis” – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenach: digitaldumpling.pl.
„Cookies” – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
„Urządzenie” – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
„Użytkownik” – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.


II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.


III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
1. Konfiguracji serwisu:
a) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
b) dopasowania rozmiaru czcionki i wyglądu strony internetowej
2. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
3. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
4. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]. – wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]


IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.


V. Informacje dotyczące danych osobowych

Informujemy, iż administratorem danych osobowych jest firma Adam Wójtowicz Nowe Multimedia z siedzibą w Poznaniu 61-065, ul. Sępia 20.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:
1. na podstawie art.6 ust.1 lit b i c RODO*
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby lub podmiotu gospodarczego, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba lub podmiot gospodarczy, finalizacja sprzedaży do osoby lub podmiotu gospodarczego;
b) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Adam Wójtowicz Nowe Multimedia (art.6 ust.1 lit f RODO) w celu:
a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta;
b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych;
c) dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń;
3. na podstawie odrębnej zgody ( na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO) w celu:
a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informację z biur informacji gospodarczej;
b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenie przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres e-mail;
c) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych firmy Adam Wójtowicz Nowe Multimedia;
d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z firmą Adam Wójtowicz Nowe Multimedia, przy czym dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim;
e)marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt 3 .c ) i d) może być realizowany przez firmę Adam Wójtowicz Nowe Multimedia za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np.SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych np.telefon.


VI. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przez okres niezbędny do:
a) po-sprzedażowej obsługi klientów (np.obsługi reklamacji, zwrotów, etc.);
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie Adam Wójtowicz Nowe Multimedia;
2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych firmy Adam Wójtowicz Nowe Multimedia na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę lub podmiot, której dane dotyczą


VII. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora nie są prawidłowe lub niekompletne
3. prawo żądania usunięcia takich danych od Administratora
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania takich danych przez Administratora
5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu

 

 

 

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Możesz wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. Aby dowiedzieć się więcej otwórz: >Polityka prywatności<